Missiomme on tehostaa hoitavan lääkärin ajankäyttöä Ota yhteyttä Diagnostiset näytöt. Kuukausihintainen palvelu. Lue lisää Radi-Cal kuvantamispalvelu on kustannustehokkain ratkaisu
aina ajantasaisille, sertifioiduille ja kalibroiduille diagnostiikkanäytöille.

Etusivu

Tutustu palveluumme

Olemme sertifioitu diagnostisten näyttöjen toimittaja vaativiin klinikkaolosuhteisiin.

Teemme kartoituksen asiakkaan ympäristössä ja ehdotamme kyseiseen kohteeseen parhaiten soveltuvaa nykyaikaista ja sertifioitua ratkaisua. Radi-Cal kuvantamispalvelu on kuukausihintainen palvelu, joka sisältää huipputasoisen näyttötekniikan, aktiivisen laadunseurannan, mittauspöytäkirjat, laiterekisterin, elinikäisen tuen sekä monia muita ainutlaatuisia ominaisuuksia.

Divicon Oy

Divicon Oy on ainoa Suomessa toimiva teknologiayritys, joka toimittaa kuukausihintaisena palveluna diagnostisia näyttöjä. Yhtiö perustettiin vuonna 2012. Olemme perustamisesta lähtien olleet mukana ajamassa parannusta terveydenhuollon kuvantamisen kapeaan markkinasegmenttiin. Tutkimustuloksia on kerätty jo 15 vuoden ajan ja tietoa siitä, miten toimiva kuvantamisketju tehostaa hoidon onnistumista. Toimittamamme kuvantamisjärjestelmät ovat yksilöllisesti ja asiakaskohtaisesti tarkastettuja sekä kalibroituja.

Teknologiaosaamisemme on edelläkävijä markkinoilla

Alan asiantuntemus ja sertifioitu osaaminen

Nopeat toimitusajat, laaja yhteistyöverkosto kautta maan

Laadunvalvontapalvelut, täyden palvelun talo. Yhteistyö laatumerkkien kanssa.

Tarjoamme parempaa laatua kustannustehokkaasti

Kotimainen toimija

Valtaosa vielä vuonna 2020 terveydenhuollossa käytettävistä katselujärjestelmistä on varustettu nopeasti vanhentuvalla, ja näin ollen optimaaliseen potilastyöhön soveltumattomalla tekniikalla.

Radiologisen kuvatarkastelun yksi ongelma on päätelaitteiden ja näyttöjen erityisvaatimusten jälkeenjääneisyys.

Kun kuvantamisketju päivitetään vastaamaan STUK:in vaatimuksia sekä EU:n direktiivejä, hyödyt hoitotyössä ovat välittömät. Lääkärit kokevat työskentelyolosuhteiden parantuneen, diagnostisointi nopeutuu, potilasturvallisuus paranee sekä kuvien valmistumiseen kuluva työaika poistuu kokonaan.

Konsultoivan lääkärin palkkiot diagnoosia tarkennettaessa pienenevät, tarve potilaan uuteen käyntiin lääkärin vastaanotolla vähenee, konsultaation tarve ja kulut vähenevät ja ulkoistetussa palvelussa luettavien kuvien kuukausittaiset kulut poistuvat.

Terveydenhuollon haasteita Suomessa:

  • Julkisen terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti
  • Uutta teknologiaa ei hyödynnetä tehokkaasti
  • Toiminnan tehokkuusvaatimukset kasvavat
  • Väestön sairastumisriski kasvaa nopeasti
  • Hoitopaikkojen keskittäminen kasvattaa telelääketieteen tarpeita, koska välimatkat hoitopaikkoihin tulevat kasvamaan

Tavoitteemme on vastata näihin haasteisiin tarjoamalla ajantasaisia teknisiä ratkaisuja ja asiantuntevaa palvelua

Eizo RadiForce - diagnostiset näytöt

Eizon radiologiset näytöt ovat CE MD hyväksyttyjä diagnostisia apuvälineitä, joilla saa tehdä lausuntoja tai potilaan hoitoon vaikuttavia diagnooseja.