Diagnostiset näytöt

Näyttö on kuvantamisketjun viimeinen lenkki

Mitä diagnostisella näytöllä saavutetaan
 • Diagnostisessa näytössä harmaasävyjen esittäminen on optimoitu ihmissilmälle => DICOM-skaala. Näin radiologisesta kuvasta voidaan erottaa suurempi määrä harmaasävyjä. Optimoinnin johdosta myös kontrastierotuskyky paranee.
 • Näytöissä on kirkkaampi taustavalo, sen ansiosta harmaasävyt erottuvat paremmin.
 • Diagnostisissa näytöissä on suuri pikseleiden määrä sekä pienempi pikselikoko. Tämä varmistaa sen, että yksityiskohdat erottuvat paremmin.
 • Näytöissä on laadunvalvonta-automatiikka, jolla näyttö valvoo itseään suuremmilta vikatilanteilta.
 • Näytöissä on laadukkaat komponentit – näyttöjen käyttöelinkaari selvästi pidempi kuin perusnäytöillä.
 • Laadukkaiden komponenttien ansiosta näytöissä on pidempi kokonaiselinkaari.
 • Potilasturvallisuus paranee asianmukaisten näyttöjen ansiosta. Diagnoosin tekeminen ei jää näytöstä kiinni.
 • Diagnostinen näyttö vastaa nykyajan haasteisiin. Tutkimusten mukaan diagnostisen näytön ansiosta diagnoosin anto nopeutuu ja helpottuu, mikä vähentää lähetekustannuksia.
 • BTW- ja panoraamakuvat näkyvät paremmin DICOM-kalibroidulla näytöllä kuin perusnäytöllä (Soili Kallio-Pulkkinen).
 • Tutkimusten mukaan erityisesti kokematon kuvan tulkitsija tarvitsee hyvän, diagnostisen näytön luotettavan diagnoosin tekemiseksi (mm. Kallio-Pulkkinen 2014).
Mitkä ovat radiologisten kuvien katselussa käytettävien diagnostisten näyttöjen edut:
 • Näytöt ovat Dicom-kalibroituja eli harmaasävyjen oikenlainen esittäminen. Kuvista näkyy kerralla isompi määrä harmaasävyjä kuin ei-kalibroiduista perusnäytöistä. Tämä vähentää kuvien ikkunointia ja lisää diagnostiikan laatua sekä nopeuttaa työtä.
 • Riittävä pikseleiden määrä – yksityiskohtien erottuminen kuvista varmistettu.
 • Riittävä kirkkaus – kuvista erotetaan suurempi määrä harmaasävyjä kerralla ja harmaasävyt erottuvat toisistaan optimaalisesti.
 • Näytöissä on optiikkaa ja softaa – ne huolehtivat näytön kirkkauden ja kalibroinnin vakaudesta ja mahdollistavat näytön etävalvonnan.
 • Näytöissä on laadukkaat komponentit – näyttöjen käytötelinkaari selvästi pidempi kuin perusnäytöillä.

Laatu ja kuvankatseluolosuhteet

Heikkotasoisella näytöllä voidaan pilata muutoin laadukas kuvantamisketju. Jatkuvan laadunvalvonnan ansiosta voidaan luottaa siihen, että käytössä on koko ajan lakien ja suositusten mukainen diagnostinen näyttö.

Kirkas valaistus vähentää keuhkomuutosten erottumista perusnäytöillä. Ongelma näyttäytyy usein klinikoilla sekä hammaslääkäreiden vastaanotoilla. Ulkoa tai katosta heijastuva valo heikentää kuvan kontrastia. (Liukkonen 2015).

STUK tekee viranomaistarkastuksia röntgenyksiköihin, ja samassa yhteydessä he tarkastavat miten kliinikkojen näyttöjen laadunvalvonta on toteutettu.

Käyttäjät ja näyttöjen hankinnoista vastaavat (esim. IT-osastot) eivät välttämättä tunne diagnostisten näyttöjen etuja ja ominaisuuksia, eivätkä välttämättä osaa vaatia tai hankkia asianmukaisia näyttöjä.

Me Diviconissa teemme STUK:in ohjeiden mukaista laadunvalvontaa. Sitä hyödyntämällä saatte varmuuden laadukkaasta kuvantamisketjusta, sekä lausunnon kuvankatseluolosuhteista.

Teemme myös konsultointia siitä, miten kuvankatseluolosuhteita voi parantaa.

Ongelmatilanteissa toimitamme uuden diagnostisen näytön jopa viiden päivän sisällä.

Eizo RadiForce - diagnostiset näytöt

Eizon radiologiset näytöt ovat CE MD hyväksyttyjä diagnostisia apuvälineitä, joilla saa tehdä lausuntoja tai potilaan hoitoon vaikuttavia diagnooseja.

 • laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 936/2017
 • direktiivi (EU) 2017/745

Eizon radiologiset näytöt täyttävät din 6868-157, pas 1054 (EUref) ja Dicom gsdf laatuvaatimukset.

Näytöt voidaan kytkeä RadiNet-valvontajärjestelmään, jolla voidaan toteuttaa jatkuva laadunvalvonta. Suurissa ympäristöissä jopa 8000 laitetta voidaan kytkeä keskitettyyn valvontaan/hallintaan.